Podpora cestovního ruchu 2004

06.01.2009:

Podprogram č. 1: Podpora rozvoje lázeňství

Je určen na rekonstrukci a vybudování lázeňské infrastruktury v majetku města nebo obce. Formou podpory je dotace pro města nebo obce až do výše 50 % celkových rozpočtových investičních nákladů akce v příslušném roce.

Zásady podprogramu č.1 (doc - 76,8 KB)
Příloha č.1: Žádost o poskytnutí dotace (doc - 62,98 KB)
Příloha č.2: Přehled podporovaných aktivit (doc - 36,86 KB)
Příloha č.3: Seznam lázeňských míst (doc - 71,68 KB)
Příloha č. 4: Výpočet ukazatele dluhové služby (doc - 40,45 KB)
Průvodce pro vyplňování žádosti (doc - 82,94 KB)

Podprogram č. 2: Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-rekreační aktivity.

Je určen občanským sdružením (sportovním a turistickým svazům, klubům, spolkům apod.) a podnikatelským subjektům (právnickým a fyzickým osobám) na rekonstrukci a vybudování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-rekreační aktivity účastníků cestovního ruchu ve formě dotace až do výše 50 % celkových rozpočtových investičních nákladů akce v příslušném roce.

Zásady podprogramu č.2 (doc - 97,28 KB)
Příloha č.1: Žádost o poskytnutí dotace (doc - 96,77 KB)
Příloha č.2: Přehled podporovaných aktivit (doc - 39,94 KB)
Příloha č.3: Míra veřejné podpory pro podnikatelské subjekty (doc - 41,98 KB)
Průvodce pro vyplňování žádosti (doc - 142,34 KB)

Podprogram č. 3: Podpora prezentace České republiky jako destinace cestovního ruchu

Je určen obcím, svazkům obcí, krajům, podnikatelským subjektům (právnickým nebo fyzickým osobám), občanským sdružením a obecně prospěšným společnostem na propagační a marketingové aktivity zaměřené na prezentaci ČR jako destinace cestovního ruchu ve formě dotace až do výše 50 % celkových rozpočtových neinvestičních nákladů akce v příslušném roce.

Zásady podprogramu č.3 (doc - 93,7 KB)
Příloha č.1: Žádost o poskytnutí dotace (doc - 71,17 KB)
Příloha č.2: Přehled podporovaných aktivit (doc - 32,77 KB)
Příloha č.3: Míra veřejné podpory pro podnikatelské subjekty (doc - 30,72 KB)
Příloha č.4: Seznam vybraných kulturních a turistických cílů na dálnicích a rychlostních komunikacích (doc - 547,33 KB)
Příloha č.5: Informační materiál pro žadatele o podporu projektu značení významných turistických a kulturních cílů (doc - 3,51 MB)
Průvodce pro vyplňování žádosti (doc - 114,18 KB)