Podpora cestovního ruchu 2002

06.01.2009:

Podprogram č. 1: "Podpora rozvoje měst a obcí se statutem lázeňského místa"

Je určen na rozvoj a regeneraci lázeňské infrastruktury v majetku města nebo obce. Formou podpory je dotace pro města a obce do výše 50 % celkových rozpočtových investičních nákladů akce na budování infrastruktury lázeňského cestovního ruchu v příslušném roce.

Zásady podprogramu č.1 (rtf - 50,25 KB)
Příloha č.1: Formulář žádosti o poskytnutí dotace (rtf - 35,56 KB)
Příloha č.2: Seznam lázeňských míst (rtf - 12,73 KB)
Formulář dluhové služby (rtf - 12,19 KB)
Průvodce po vyplňování žádosti (doc - 53,76 KB)

Podprogram č. 2: "Podpora vlastníků lázeňské infrastruktury"

Je určen vlastníkům lázeňské infrastruktury (např. lesoparků, parků, pozemních komunikací a drah, kolonád, kulturních zařízení, hromadných ubytovacích zařízení, stravovacích zařízení apod.) na budování infrastruktury lázeňského cestovního ruchu ve formě dotace až do výše 50 % celkových rozpočtových investičních nákladů akce v příslušném roce.

Zásady podprogramu č.2 (rtf - 69,74 KB)
Příloha č.1: Formulář žádosti o poskytnutí dotace (rtf - 68,92 KB)
Příloha č.2: Seznam lázeňských míst (rtf - 12,73 KB)
Příloha č.3: Přehled podporovaných činností (rtf - 14,04 KB)
Příloha č.4: Míra veřejné podpory pro podnikatelské subjekty (rtf - 13,42 KB)
Průvodce po vyplňování žádosti (doc - 82,43 KB)

Podprogram č. 3: "Programy rozvoje lázeňské turistiky"

Je určen podnikatelským subjektům (právnickým a fyzickým osobám) a neziskovým organizacím na programy související s tvorbou a realizací nabídky nových produktů lázeňské turistiky včetně finální přípravy podnikatelů (zejména na školící, informační, poradenské, propagační a další činnosti spojené s nabídkou nového produktu) ve formě dotace až do výše 50 % celkových rozpočtových neinvestičních nákladů akce v příslušném roce.

Zásady podprogramu č.3 (rtf - 65,04 KB)
Příloha č.1: Formulář žádosti o poskytnutí dotace (rtf - 65,35 KB)
Příloha č.2: Seznam lázeňských míst (rtf - 12,73 KB)
Příloha č.3: Přehled podporovaných činností (rtf - 7,33 KB)
Příloha č.4: Míra veřejné podpory pro podnikatelské subjekty (rtf - 14,01 KB)
Průvodce po vyplňování žádosti (doc - 70,14 KB)

Podprogram č. 4: "Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-rekreační činnosti"

Je určen podnikatelským subjektům (právnickým nebo fyzickým osobám) a sdružením (sportovním a turistickým svazům, klubům, spolkům apod.) na budování a regeneraci doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-rekreační činnosti ve formě dotace až do výše 50 % celkových rozpočtových investičních nákladů akce v příslušném roce.

Zásady podprogramu č.4 (rtf - 68,19 KB)
Příloha č.1: Formulář žádosti o poskytnutí dotace (rtf - 69,96 KB)
Příloha č.2: Přehled podporovaných činností (rtf - 8,77 KB)
Příloha č.3: Míra veřejné podpory pro podnikatelské subjekty (rtf - 13,83 KB)
Průvodce po vyplňování žádosti (doc - 76,8 KB)