Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Dotace a programy > Státní program podpory cestovního ruchu

Státní program podpory cestovního ruchu

05.01.2009: V roce 2004 na základě usnesení vlády č. 110 ze dne 4. února 2004 bylo schváleno pokračování realizace programu i včetně zaměření jednotlivých podprogramů v letech 2004 - 2007.

Státní program podpory cestovního ruchu (SPPCR) byl schválen 1. listopadu 2000 usnesením vlády č. 1075. Realizace programu začala v roce 2001. V roce 2004 na základě usnesení vlády č. 110 ze dne 4. února 2004 bylo schváleno pokračování realizace programu i včetně zaměření jednotlivých podprogramů v letech 2004 -2007. Podprogramy jsou zaměřeny na:

  • rozvoj lázeňství,
  • doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně rekreační aktivity
  • a na podporu prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu.