Regionální operační programy (ROP)

22.07.2009:
Hlavním finančním zdrojem v oblasti cestovního ruchu se v tomto programovacím období stalo celkem sedm Regionálních operačních programů (ROP), jež jsou samostatně řízeny příslušnou Regionální radou daného regionu soudržnosti. Celkově je v ROP alokováno na cestovní ruch včetně národních a soukromých zdrojů cca 981,9 mil EUR. ROP mají na cestovní ruch určenou většinou jednu prioritní osu, v níž je pokryto široké spektrum oblastí podpory.
V tomto programovacím období jsou k dispozici tyto Regionální operační programy:
 
ROP NUTS II Severozápad
ROP NUTS II Severovýchod
ROP NUTS II Střední Čechy
ROP NUTS II Jihozápad
ROP NUTS II Jihovýchod
ROP NUTS II Moravskoslezsko
ROP NUTS II Střední Morava
 
V rámci Regionálních operačních programů mohou být financovány zejména aktivity zaměřené na vybudování nebo obnovu základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu - např. výstavba a rekonstrukce ubytovacích zařízení, turistických cest, rekonstrukce kulturních památek nebo technických zajímavostí pro využití v cestovním ruchu, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch, modernizace a rozvoj v oblasti lázeňství. Další oblasti podpory jsou určeny na marketing cestovního ruchu – např. marketingové kampaně, informační a komunikační technologie v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu a další. 
 
Více informací o Regionálních operačních programech naleznete na stránkách:
ROP - Strukturální fondy