Programy přeshraniční spolupráce

22.07.2009:
Programy na podporu přeshraniční spolupráce na všech hranicích ČR pro období 2007- 2013 s 85% finanční podporou EU jsou určeny pro neziskový sektor. Na každé státní hranici se finanční prostředky obou sousedních stran slučují do jedné společné částky, celkově určené pro obě přilehlé části pohraničí, které jsou pro účely programu sloučené do společně vymezené oboustranné pohraniční oblasti. Podíly podpory cestovního ruchu jsou zde diferencované dle jednotlivých společných pohraničních území. Celkově bude v těchto programech na cestovní ruch společně využitelných cca 190 mil EUR finančních prostředků, které budou postupně využívány na jednotlivé projekty.
V tomto programovacím období jsou k dispozici tyto operační Programy přeshraniční spolupráce:
 
OP Bavorsko – Česká republika           Prioritní osa 1 - Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě; Oblast podpory - Cestovní ruch, volný čas a rekreace.
OP Sasko – Česká republika                 Prioritní osa 2 - Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu.
OP Rakousko – Česká republika          Prioritní osa 1 - Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer knowhow.
OP Slovensko – Česká republika   Prioritní osa 1 - Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničího regionu a spolupráce.
OP Česká republika – Polsko                Prioritní osa 2 - Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu.
 
Více informací o programech přeshraniční spolupráce naleznete na stránkách:
PPS - Strukturální fondy