Integrovaný operační program (IOP)

22.07.2009:
Tento program je obecně zaměřen na zefektivnění fungování veřejné správy a lepší využití potenciálu území prostřednictvím národních systémových intervencí, přičemž cestovní ruch je zde chápán jako jedna z těchto intervencí. Řídícím orgánem IOP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a cestovní ruch je zde podporován v rámci prioritní oblasti č. 4 – Národní podpora cestovního ruchu. Tato prioritní oblast je koncipována jako vícecílová, a tak všechny aktivity mohou být realizovány na celém území ČR včetně hlavního města Prahy jako národní a systémové intervence jejichž realizace by např. na regionální úrovni ztratila smysl. Celkem je v IOP alokováno včetně národních zdrojů cca 77,5 mil EUR.
Aktivity prioritní oblasti č. 4 jsou tyto:
 
a)       Zavedení národního informačního a rezervačního systému
b)       Zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu
c)       Podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází
d)       Prezentace a propagace kulturního a přírodního dědictví, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni
e)       Podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu
 
 
Více informací o Integrovaném operačním programu naleznete na webových stránkách:
IOP - Strukturální fondy

Aktuality:

Soubory ke stažení