Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Dotace a programy > Programovací období 2007 - 2013 (Pro ...

Programovací období 2007 - 2013 (Pro využití fondů EU)

22.07.2009:
Je období, ve kterém EU realizuje cíle své regionální a strukturální politiky. Jednotlivé členské země na dané období zpracovávají programové dokumenty. V těchto dokumentech jsou definovány cíle a priority, jež se členské státy v daném období snaží dosahovat a naplňovat v souladu se základními strategickými dokumenty EU. Jednotlivým prioritám jsou přiřazeny návrhy opatření na jejich plnění včetně rozpočtu. Pro cestovní ruch jsou v Programovacím období 2007 – 2013 relevantní tyto programy: Integrovaný operační program (IOP), Regionální operační programy (ROP), Programy přeshraniční spolupráce a Program rozvoje venkova (PRV): jednotlivé programy v současné době představují hlavní nástroje realizace Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 2013.