Programy cestovního ruchu v rámci Společného regionálního operačního programu

27.07.2009:
Společný regionální operační program (SROP) je souhrnným dokumentem zahrnující rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (celé území České republiky s výjimkou hl. města Prahy), které byly v období 2004–2006 podporovány ze strukturálních fondů EU v rámci Cíle 1. Přinášíme přehled opatření SROP zaměřených na oblast cestovního ruchu.