Rok 2013 - Podprogram Cestování dostupné všem

Rozhodnutím č. 31/2013 ze dne 23.4.2013 schválil ministr pro místní rozvoj, Kamil Jankovský, seznam navržených akcí k poskytnutí dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu cestování dostupné všem.

10. října 2013: Hlavním cílem Národního programu podpory cestovního ruchu je vytvořit nástroj, který efektivním způsobem přispěje k podpoře sociálního cestovního ruchu. Program byl schválen v roce 2010 na období let 2010 - 2013. Ve ...

9. října 2013: Zprávu včetně požadovaných příloh mají povinnost předložit příjemci dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu 2013, podprogramu Cestování dostupné všem. Příjemci dotace s termínem ukončení realizace akce ...

12. února 2014: Závěrečné vyhodnocení akce mají povinnost předložit všichni příjemci dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu 2013, podprogramu Cestování dostupné všem.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven