Rok 2012 - Podprogram Cestování dostupné všem

Rozhodnutím č. 66/2012 ze dne 18. května 2012 schválil ministr pro místní rozvoj seznam navržených akcí k poskytnutí dotace a seznam akcí náhradních z Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu Cestování dostupné všem. Podpora je poskytována na rekonstrukce/vybudování odpočivadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu a zavedení /zlepšení/ vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu, to vše včetně marketingu zrealizovaných výstupů akcí.

11. prosince 2012: Rozhodnutím č. 66/2012 ze dne 18. května 2012 schválil ministr pro místní rozvoj seznam navržených akcí k poskytnutí dotace a seznam akcí náhradních z Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu ...

11. prosince 2012: Zprávu včetně požadovaných příloh mají povinnost předložit příjemci dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu 2012, podprogramu Cestování dostupné všem. Příjemci dotace s termínem ukončení realizace akce ...

11. prosince 2012: Závěrečné vyhodnocení akce mají povinnost předložit všichni příjemci dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu 2012, podprogramu Cestování dostupné všem.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven