Vybrané žádosti - 2. výzva

27.09.2010:
2. výzva k předkládání žádostí do Národního programu podpory cestovního ruchu 2010 byla zveřejněna 29. 6. 2010, konečný termín pro příjem žádostí byl stanoven na 16. 8. 2010. V rámci výzvy bylo předloženo celkem 39 žádostí v celkové výši požadované dotace 70 802 tis. Kč.
Ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský na základě doporučení Výběrové komise rozhodl o přiznání dotace 11 žádostem v rámci programu Národní program podpory cestovního ruchu 2010 - Podprogram Cestovní ruch pro všechny v celkovém finančním objemu 19 639 tis. Kč.