Rok 2010 - Podprogram Cestovní ruch pro všechny

V roce 2010 na základě Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 121/2010 ze dne 29. června 2010 byl schválen Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2010, včetně zaměření podprogramu Cestovní ruch pro všechny.

11. března 2011: Zásady postupu "Závěrečného vyhodnocení akce" podle § 6 vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. ledna 2011: Zprávu včetně povinné dokumentace mají povinnost předložit příjemci dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu 2010.   Dokumentace Průběžné zprávy o realizaci akce požadovaná od ...

28. června 2010:  

30. června 2010:  

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven