Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Dotace a programy > Národní program podpory cestovního ruchu ...

Národní program podpory cestovního ruchu (2010 - 2016)

Hlavním cílem Národního programu podpory cestovního ruchu je vytvořit nástroj, který efektivním způsobem přispěje k podpoře sociálního cestovního ruchu. Jedná se o systémovou dotaci ze státního rozpočtu poskytovanou podnikatelským subjektům a od roku 2015 i obcím na vymezené aktivity podporující sociální cestovní ruch.

Rozhodnutím ministryně č. 51/2016 ze dne 27. května 2016 byly schváleny akce navržené k poskytnutí dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu Cestování dostupné všem.

Národní program podpory cestovního ruchu 2015, podprogram 117D713 - CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM. Výzvy v roce 2015 jsou určeny pro podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních měst). Dotace ze státního rozpočtu ...

Rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 61/2014 ze dne 23. 4. 2014 byl schválen seznam navržených akcí k poskytnutí dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu Cestování dostupné všem ...

Rozhodnutím č. 31/2013 ze dne 23.4.2013 schválil ministr pro místní rozvoj, Kamil Jankovský, seznam navržených akcí k poskytnutí dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu cestování dostupné všem.

Rozhodnutím č. 66/2012 ze dne 18. května 2012 schválil ministr pro místní rozvoj seznam navržených akcí k poskytnutí dotace a seznam akcí náhradních z Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu ...

Cílem vyhlášeného podprogramu bylo podpořit formou dotace podnikatelské subjekty v tvorbě nových produktů CR se zaměřením na specifické cílové skupiny. Podporovanými aktivitami byly rekonstrukce/vybudování ...

V roce 2010 na základě Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 121/2010 ze dne 29. června 2010 byl schválen Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2010, včetně zaměření podprogramu Cestovní ruch pro všechny.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven