Oblast cestovního ruchu

17.12.2008:

Seznam právních předpisů v gesci MMR pro oblast cestovního ruchu (stav ke dni 31. 12. 2009):

Právní předpisy
Odkaz na Portál
veřejné správy ČR
 
Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 301/2009 Sb.

Předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů, které nebyly vypracovány MMR (např. poslanecká iniciativa), ale upravují jeho působnost:

Právní předpisy

Odkaz na Portál

veřejné správy ČR

 

Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 348/2009 Sb.