Novela zákona č. 159/1999 Sb.

07.01.2016: Ke dni 29. prosince 2015 nabude účinnosti poslední novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR částka 144 dne 14. prosince 2015 zákonem č. 341/2015 Sb.
Výklad k ustanovení § 3 odst. 4 písm. a)

Ustanovení ukládá cestovním agenturám, aby v případě nabízení zájezdu prostřednictvím internetových stránek byla informace o pořádající cestovní kanceláři uvedena zřetelně na stejné úrovni internetové stránky jako podstatné informace o zájezdu.

Zjednodušeně řečeno informace o pořádající cestovní kanceláři musí spotřebitel obdržet v okamžiku, kdy se na internetové stránce zobrazí podstatné informace o zájezdu – jako například cena zájezdu, místo pobytu (destinace), termín zahájení a ukončení zájezdu.
Pakliže jsou podstatné informace o zájezdu – cena zájezdu, místo pobytu, termín zahájení a ukončení zájezdu uvedeny na různých úrovních internetových stránek, informace o tom, kdo organizuje zájezd, musí být uvedena na každé této úrovni. Jde především o to, aby se potenciální zákazník nemusel zdlouhavě „proklikávat“ různými vrstvami internetové stránky za účelem zjištění toho, kdo organizuje zájezd a kdo bude v případě uzavření smlouvy odpovědný za plnění ze smlouvy o zájezdu. Zjištění organizátora zájezdu je pro spotřebitele zásadní, neboť jen tak si může následně ověřit, že pořadatel zájezdu (cestovní kancelář) je řádně pojištěn pro případ úpadku.
Předpokládáme, že toto opatření přispěje k vyšší ochraně spotřebitele (klienta cestovní kanceláře) a díky zvýšení informovanosti a orientaci na trhu cestovního ruchu i ke zvýšení důvěry zákazníků v nákupy online.