Přehled platných právních předpisů

Rubrika obsahuje platné zákony a vyhlášky vztahující se k problematice cestovního ruchu.

7. ledna 2016: Ke dni 29. prosince 2015 nabude účinnosti poslední novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů ...

26. ledna 2010: Ke dni 1. ledna 2010 nabyla účinnosti poslední novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Novela, zveřejněná pod číslem zákona 301/2009 Sb., obsahuje popis činnosti ...

7. prosince 2009: Ke dni 3. prosince 2009 nabyl účinnosti zákon č. 377/2009 Sb., kterým se mění a novelizuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela vychází z Nařízení Evropského parlamentu a ...

9. prosince 2009: Ke dni 18. listopadu 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Zcela nový § 13a) ukládá cestovním kancelářím specifické povinnosti při zveřejňování nabídky a při prodeji ...

21. července 2009: Veškeré informace jsou získány z řad dostupných pramenů: - komunikace s osobami odpovědnými za oblast kvalifikace v jednotlivých členských zemích; - komunikace s osobami ze sítě Enterprise Europe Network, která má ...

27. ledna 2010: S účinností od 1. ledna 2010 v úplném znění (se zapracovanou novelou o obsahu činnosti a výkonu horské služby)

27. ledna 2010:

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven