Upozornění pro cestovní kanceláře a agentury zprostředkovávající prodej zájezdů prostřednictvím internetu

05.01.2009:  

V souvislosti s novelou zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikáni v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, Vás upozorňujeme na nové povinnosti pro cestovní agentury, které touto novelou vznikly. Jsou to zejména povinnosti vztahující se ke zprostředkování prodeje zájezdu jak pro české cestovní kanceláře, tak pro cestovní kanceláře se sídlem nebo místem podnikání na území jiného státu Evropské unie (EU) nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Novela klade důraz především na transparentnost těchto nabídek vedoucí k vyšší ochraně zákazníka. Zákazníkovi musí být poskytnuty relevantní informace, které mohou mít vliv na jeho rozhodnutí o koupi zájezdu.

Novinkou je úprava nabídky prodeje zájezdů prostřednictvím komunikace na dálku, což je specifické zejména pro internetové cestovní agentury § 3, odst. 5 písm. a) až e).

Identifikaci pořádající CK doporučujeme uvést nejpozději po "rozkliknutí" příslušného odkazu na zájezd, kde by se zákazník mezi podrobnějšími informacemi o hotelu a celkovém pobytu dozvěděl i název příslušné cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd cestovní agenturou zprostředkován.

Nedodržení této povinnosti představuje porušení zákona a může být postihnuto příslušnými sankčními ustanoveními živnostenského zákona.

Příklad nabídky prodeje zájezdu přes internetové stránky:

Soubory ke stažení