Další právní informace

Rubrika obsahuje výklady, komentáře, stanoviska, metodiky a další doplňující informace k právním normám z oblasti cestovního ruchu.

10. února 2010: Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK ČR) za podpory a přispění Ministerstva pro místní rozvoj ČR vydala příručky, které jsou určeny široké odborné, ale i laické veřejnosti. Tyto příručky se snaží ...

30. srpna 2016: Současný svět s moderním, dynamicky se rozvíjejícím ekonomickým prostředím, klade stále vyšší nároky na lidské zdroje, které se promítají do konkurenčního prostředí na trhu práce. Počáteční vzdělávání, které člověk ...

2. dubna 2009: Tato norma stanovuje zásady pro značení, zabezpečení a pohyb v zimním středisku.

4. října 2017: K povinnosti CK a CA podle § 3 odst. 4 písm. c) zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven