Průzkumy potřeb zákazníků pro vybrané sektory cestovního ruchu

01.07.2010: V období od ledna do dubna 2010 zrealizovala pro MMR společnost INCOMA GfK s.r.o. na základě výběrového řízení v rámci tohoto projektu Průzkumy potřeb zákazníků pro vybrané sektory cestovního ruchu. Cílem těchto průzkumů bylo zmapovat potřeby, očekávání a spokojenost zákazníků s poskytovanými službami ve vybraných sektorech cestovního ruchu. Na realizaci průzkumů se výrazným způsobem rovněž podílela profesní a odborná veřejnost reprezentovaná Asociací hotelů a restaurací ČR, Českou asociací wellness, Asociací cestovních kanceláří ČR, Asociací českých cestovních kanceláří a agentur a Asociací průvodců ČR. Prezentace výsledků průzkumů proběhla za účasti profesní veřejnosti dne 16. dubna 2010 v Grand Hotelu Bohemia v Praze.
Výsledky průzkumů pro jednotlivé sektory: