Expertní poradenství za účelem tvorby Národního systému kvality služeb cestovního ruchu

28.12.2010: Od července do 15. září 2010 byli na základě výběrového řízení vybráni nezávislí experti, kteří na základě realizovaných analýz vypracovali další možnosti tvorby Národního systému kvality služeb cestovního ruchu v České republice. Na základě tohoto expertního poradenství a předtím zpracovaných analýz kvality služeb bylo v součinnosti s Řídícím týmem rozhodnuto, že základem pro tvorbu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu se stane licence Německého systému kvality služeb (Service Qualität Deutschland).