Analýzy kvality poskytovaných služeb

02.07.2010:
V období od dubna do konce června 2010 probíhalo zpracování analýz kvality služeb pro sektory hotelnictví, gastronomie, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a cestovních agentur. Ve dnech 28. a 29. června 2010 proběhly v hotelu Olšanka a v hotelu Jurys Inn závěrečné prezentace, na kterých byly představeny jejich výsledky.
Cílem analýz bylo důkladné zmapování stavu kvality služeb v cestovním ruchu v daných sektorech, získání relevantních zkušenosti ze zahraničí a navržení modelů fungování, v rámci kterých by mohla být systémovým způsobem kvalita služeb v České republice vyřešena.

Sektor hotelnictví:

Prezentace 
Základní shrnutí analýzy 
Analýza systémů řízení kvality služeb v oblasti hotelnictví 

Sektor gastronomie (cateringu):

Prezentace
Základní shrnutí analýzy
Analýza systémů řízení kvality služeb v oblasti gastronomie a cateringu 

Sektor CK a CA:

Prezentace 
Základní shrnutí analýzy 
NI - Analýza kvality služeb pro sektor CK a CA 

 Sektor wellness:

Prezentace 
Základní shrnutí analýzy
Analýza kvality služeb pro sektor wellness

Sektor průvodců:

Prezentace 
Základní shrnutí analýzy 
Analýza kvality služeb pro sektor průvodců 

V období od října do prosince 2010 probíhalo na základě výběrového řízení zpracování analýzy kvality služeb pro segment venkovského cestovního ruchu. Cílem bylo zmapovat možnosti zavedení Národního systému kvality služeb cestovního ruchu do oblasti venkovského cestovního ruchu. Prioritně byly analyzovány tyto segmenty venkovského cestovního ruchu: ubytování v soukromí, kempy a chatové osady, turistické značené cesty, stanice a jezdecké stezky pro turistiku na koni. Dne 13. prosince 2010 proběhla za účasti zástupců profesních sdružení závěrečná prezentace, na které byly představeny její výstupy:

Prezentace 
Analýza systémů řízení kvality služeb v oblasti venkovského cestovního ruchu 

V období od září do prosince 2010 zrealizovala pro MMR ČR společnost Factum Invenio s.r.o. na základě výběrového řízení výzkum "Analýza kvality služeb a realizace průzkumů ve vztahu k turistickým informačním centrům (TIC)". Předmětem této zakázky bylo vykonání průzkumu potřeb zákazníků a podmínek turistických informačních center u pracovníků i zřizovatelů TIC. Dne 14. prosince 2010 proběhla za účasti zástupců profesního sdružení a odborné veřejnosti závěrečná prezentace, na které byla představena analýza, její výstupy včetně rámcového návrhu standardů kvality služeb v sektoru TIC:

Prezentace 
Základní shrnutí analýzy 
Analýza kvality služeb a realizace průzkumů ve vztahu k Turistickým informačním centrům (TIC)