Podrobný popis projektu

30.05.2013: Zde naleznete podrobnější informace o projektu
Novinky:

Od prvního čtvrtletí roku 2013 je v rámci odboru cestovního ruchu MMR ČR zřízeno Specializované pracoviště ČSKS, které je garantem projektu Český systém kvality služeb a společně s Radou kvality a Hodnotitelským centrem představuje Certifikační autoritu projektu. Pracoviště je kontaktním místem pro všechny zainteresované strany.

Specializované pracoviště ČSKS je zabezpečeno:
 • Národním koordinátorem
 • Koordinátorem vzdělávání
 • Koordinátorem kvality a certifikace

    Schéma-ČSKS [PDF, 38.58KB]
 

Vytvoření Centra pro školení a regionální koordinaci ČSKS:
V dubnu 2013 byla na základě výběrového řízení vybrána společnost  (Euroconsultants s.r.o.) pro zajištění služeb Centra pro školení a regionální koordinaci ČSKS. Centrum bude řídit tým regionálních koordinátorů a s jejich pomocí bude zabezpečovat školení a poradenskou činnost ve 13-ti regionech České republiky. V současné době probíhají finální přípravné práce k zahájení školení pilotních subjektů, to bude zahájeno v červenci 2013.

Spuštění webových stránek ČSKS – www.csks.cz:
V nejbližší době budou spuštěny webové stránky ČSKS (www.csks.cz).  Výběrové řízení bylo realizováno v prvním pololetí 2013. Webové rozhraní bude hlavním kontaktním místem pro zájemce o certifikaci a zároveň bude sloužit ke komunikaci mezi Certifikační autoritou, a o certifikovanými subjekty.

Český systém kvality služeb:
 • je značka kvality udělující Certifikát kvality podnikům, pro něž je spokojený zákazníkem prvořadým cílem
 • je inovativní a dobrovolný nástroj umožňující získat odborné znalosti z oblasti podnikání a řízení kvality
 • je aplikovatelný a otevřený systém, jež mohou využívat všechny subjekty ke zvyšování kvality služeb
 • je manažerský systém řízení kvality zakládající se na efektivní komunikaci managementu a zaměstnanců
 • nepředepisuje úroveň kvality, ale na základě dobrovolnosti si ji určují podniky sami
 • závazek zvyšování povědomí o kvalitě nejen ve službách cestovního ruchu
 • mezinárodně srovnatelný systém s důležitými zdrojovými zeměmi pro cestovní ruch ČR (např. Německo, Švýcarsko, Španělsko)
 • na ČSKS navazují mezinárodní projekty, jako je ETQ European Tourism Quality v oblasti cestovního ruchu a EHQ European Hospitality Quality v oblasti hotelnictví

Pro první fázi projektu, tedy do roku 2015, jsou vytvořeny dva stupně systému:

    Cesta k certifikátu ČSKS - schémata [PDF, 111.53KB]

I. Stupeň certifikace si klade za cíl uvádět kvalitu do života firmy, iniciativně jí přijímat a rozvíjet. Zahrnuje proškolení vybraného zaměstnance (zaměstnanců) společnosti, který po absolvování školení získá potřebné znalosti k implementaci prvního stupně ČSKS v dané společnosti. V každém subjektu ucházejícím se o certifikaci musí být minimálně jeden proškolený zaměstnanec.
 
II. Stupeň certifikace zahrnuje systém zavedený ve stupni I. a dále ověřuje dosaženou kvalitu testováním, a vyhodnocováním výsledků u stanovených cílů.
 
III. Stupeň certifikace bude vytvořen jako komplexní manažerský nástroj až po roce 2015 s ohledem na zkušenosti prvních dvou stupňů systému.

Pro koho je ČSKS určen:

 • pro všechny subjekty, které se chtějí zlepšovat a zvyšovat tak kvalitu služeb
 • pro subjekty působící v oblasti cestovního ruchu nebo v oblasti služeb (např. hotelnictví, gastronomie, TIC, kempy a chatové osady, provozovatelé lanovek a vleků po splnění technických podmínek atd.)
 • primárně pro malé a střední podniky
Co ČSKS přináší zapojeným subjektům:
 • v prvních 3 letech zahájení certifikace, tj. do června 2015, je možné získat certifikát bezplatně
 • metodickou pomoc při definování příslušného standardu v zapojeném subjektu
 • měřitelné zvýšení kvality služeb, které jim přinese lepší postavení na trhu a zvýšení jejich konkurenceschopnosti
 • profesionalizaci zavedením moderních metod řízení kvality
 • neustálou podporu regionálního koordinátora
Kroky k certifikaci:
 • provedení registrace na webovém rozhraní ČSKS www.csks.cz
 • podepsání smlouvy s certifikačním místem
 • splnění technických požadavků u vybraných subjektů
 • splnění požadavků     Standardu ČSKS [PDF, 705.52KB]
 • získání certifikátu I. anebo II. stupně ČSKS
 • zlepšování stanovených procesů v subjektu

Co ČSKS přináší zapojeným subjektům:

 • V prvních 3 letech zahájení certifikace, tj. do června 2015, je možné získat certifikát bezplatně
 • metodickou pomoc při definování příslušného standardu v zapojeném subjektu
 • měřitelné zvýšení kvality služeb, které jim přinese lepší postavení na trhu a zvýšení jejich konkurenceschopnosti
 • profesionalizaci zavedením moderních metod řízení kvality
 • neustálou podporu regionálního koordinátora
Kroky k certifikaci:
 • provedení registrace na webovém rozhraní ČSKS www.csks.cz
 • podepsání smlouvy s certifikačním místem
 • splnění technických požadavků u subjektů, kterých se týkají
 • splnění požadavků Standardu ČSKS
 • získání certifikátu I. a/nebo II. stupně ČSKS
 • zlepšování stanovených procesů v subjektu