Poradní výbor pro cestovní ruch Evropské komise - TAC

08.09.2014: Tento orgán byl zřízen na základě Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 1986/86/664/EEC. Poradní výbor se schází cca 3 x do roka a jeho účastníky jsou zástupci jednotlivých ministerstev nebo orgánů odpovědných za cestovní ruch z jednotlivých členských států EU. Výbor slouží ke vzájemné informovanosti a koordinaci aktivit členských zemí a Evropské komise.
Hlavní aktivity a iniciativy realizované v oblasti cestovního ruchu v rámci EU naleznete na webových stránkách:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm    
http://www.ecalypso.eu/steep/public/index.jsf    
 
Aktuální výzvy vyhlášené Evropskou komisí na předkládání návrhů v cestovním ruchu naleznete:
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm?tpa=136    
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/calypso/activities/index_en.htm