Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD)

09.09.2014:
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) je prestižní ekonomickou organizací sdružující ekonomicky nejvyspělejší státy světa se sídlem v Paříži. Česká republika je členem této organizace již od roku 1995 a od té doby se zástupci Odboru cestovního ruchu účastní pravidelných jednání Výboru pro cestovní ruch (Tourism Committee).
Činnost Výboru pro cestovní ruch se zaměřuje především na výměnu zkušeností při tvorbě národních politik, koncepcí a strategických dokumentů v oblasti cestovního ruchu; přispívá k analyzování makroekonomických efektů prostřednictvím podpory vývoje Satelitního účtu cestovního ruchu a významně se podílí na uznání celého odvětví cestovního ruchu jako silného hospodářského sektoru v mezinárodním měřítku. Rovněž iniciuje nebo se podílí na zpracování celé řady projektů, které svým charakterem souvisí s cestovním ruchem nebo statistikou cestovního ruchu.
Hlavní priority Výboru pro cestovní ruch jsou vždy definovány v Programu práce a rozpočtu na každé dva roky, přičemž v současné době je tento Program platný na období 2013 – 2014. Hlavní priority výboru jsou pro toto období tyto:

  • Evaluace prorůstových politik cestovního ruchu  
  • Monitorování trendů a politik cestovního ruchu
  • Podpora vzniku pracovních míst v cestovním ruchu
  • Měření dopadů cestovního ruchu na regionální úrovni
  • Evaluace politik a dobré praxe v oblasti daňové politiky cestovního ruchu
  • Evaluace politik cestovního ruchu na národní a místní úrovni
  • Tematické evaluace cestovního ruchu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR každoročně přispívá na aktivity Výboru finanční částkou ve výši 10 000 EUR, stejně tak se stalo i v roce 2013.

Informace o činnosti výboru pro cestovní ruch: www.oecd.org/cfe/tourism/