Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Mezinárodní spolupráce > Účast v mezinárodních organizacích:

Účast v mezinárodních organizacích:

08.09.2014: Česká republika naplňuje prostřednictvím Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR členství v nejvýznamnějších mezinárodních organizacích a uskupeních zabývajících se spoluprací v cestovním ruchu. Společně s ostatními zástupci členských zemí jsou předávány zkušenosti při řešení aktuálních výzev a problémů v oblasti cestovního ruchu a zkušenosti při naplňování politik cestovního ruchu.