Informace a aktuality

V rubrice naleznete aktuální i průběžné informace k problematice cestovního ruchu, zprávy o důležitých akcích, vyhlašovaných výzvách, upozornění pro odbornou i neodbornou veřejnost.


Zobrazuji články 21 až 30 z celkem 79

27. září 2013: V souvislosti s potřebou zkvalitnit informace o cestovním ruchu realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem v období 10/2013 - 1/2014 druhou a závěrečnou etapu sběru ...

17. září 2013: O tomto víkendu byl v Heřmanově Městci v prostorách informačního centra pilotním školením zahájen Český systém kvality služeb, a to ve spolupráci s partnerskými asociacemi systému (Asociace turistických informačních ...

21. srpna 2013: Ministerstvo pro místní rozvoj podalo Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1 trestní oznámení, ve věci podnikání cestovní kanceláře SOLYMAR s.r.o.

15. srpna 2013: Sdělujeme, že cestovní kanceláři SOLYMAR s.r.o. byla pojišťovnou UNIQA a.s. vypovězena pojistná smlouva proti úpadku cestovní kanceláře. Pojišťovna tuto skutečnost řádně oznámila Ministerstvu pro místní rozvoj ČR ...

8. srpna 2013: Dnes jsme pro Vás zprovoznili nové webové stránky Českého systému kvality služeb. Na stránkách www.csks.cz naleznete podrobné informace o Českém systému kvality služeb, jehož hlavním cílem je systematickým způsobem ...

7. srpna 2013: Podle údajů Českého statistického úřadu ze 7. 8. 2013 poklesl ve 2. čtvrtletí celkový počet příjezdů hostů do hromadných ubytovacích zařízení ČR o 1,3 %, z toho u rezidentů o 3,4 %. Naopak nerezidentů přicestoval ...

7. srpna 2013: S cílem zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelnosti odvětví cestovního ruchu na evropské úrovni byl vytvořen Evropský systém ukazatelů v oblasti cestovního ruchu pro udržitelné řízení na úrovni destinací pod ...

14. května 2013: Ministerstvo zveřejnilo dne 14. května 2013 výsledky statistického šetření „Příjezdový cestovní ruch“ za 1. čtvrtletí 2013. Dle výsledků výzkumu navštívilo v období leden – březen Českou republiku téměř 4,2 mil ...

13. května 2013: Podle údajů Českého statistického úřadu z 9. května bylo v 1. čtvrtletí zaznamenáno celkem 2,6 milionu příjezdů tuzemských a zahraničních hostů, čímž došlo k meziročnímu nárůstu o 3,2 %. Z významných kategorií ...

17. dubna 2013: Český statistický úřad dne 15. dubna 2013 publikoval údaje z šetření o výjezdovém a domácím cestovním ruchu rezidentů České republiky za rok 2012. Počet delších turistických cest (4 a více přenocování) do zahraničí ...

Zobrazuji články 21 až 30 z celkem 79

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven