Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Zveme Vás na Globální fórum statistiky ...

Zveme Vás na Globální fórum statistiky cestovního ruchu

11.04.2014: Ve dnech 14. – 17. května 2014 se uskuteční v prostorách Černínského paláce v Praze 12. Globální fórum statistiky cestovního ruchu, které je nejprestižnější mezinárodní celosvětovou událostí v oblasti statistiky cestovního ruchu. Program fóra zahájí osobně ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová.
Získání této prestižní mezinárodní akce je důkazem vysoké úrovně statistiky cestovního ruchu v České republice a zároveň oceněním výsledků práce Ministerstva pro místní rozvoj, Českého statistického úřadu, dalších významných institucí, akademických a výzkumných pracovišť.

Fórum je organizováno při příležitosti ukončení projektů Ministerstva pro místní rozvoj zaměřených na zkvalitnění statistiky cestovního ruchu, které jsou financovány ze strukturálních fondů EU. Právě díky finančním prostředkům ze strukturálních fondů může být taková akce v České republice organizována. 

Konání fóra v České republice je příležitostí pro českou odbornou veřejnost zprostředkovat aktuální vývoj, poznatky, trendy a způsob využití nových technologii při získávání statistických dat a realizaci výzkumů v oblasti statistiky cestovního ruchu.

Registrace na fórum probíhá na webových stránkách konference www.tsf2014Prague.cz    , a to až do naplnění předpokládané kapacity, která je však s ohledem na možnosti Černínského paláce omezená.   Za přípravný výbor Globálního fóra statistiky cestovního ruchu Vás zveme k účasti na fóru. 

Organizátory fóra jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Český statistický úřad, hlavní město Praha, Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropský statistický úřad (Eurostat) a Ministerstvo zahraničních věcí, které na jeho pořádání poskytlo své reprezentativní prostory Černínského paláce. Na organizaci akce se dále podílí agentura CzechTourism, Prague Convention Bureau a společnost KPMG Česká republika s.r.o.

Program konference