Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Výkladový slovník cestovního ruchu

Výkladový slovník cestovního ruchu

17.05.2012: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se podílelo na vydání zaktualizované a rozšířené odborné publikace "Cestovní ruch. Výkladový slovník" od autorů Prof. RNDr. Josefa Zelenky, CSc., a Ing. Martiny Páskové, PhD.
Slovník obsahuje detailní výklad pojmů doplněných o více než 1200 fotografií, grafů a schémat. Jednotlivá hesla jsou vzájemně propojena odkazy. Výkladový slovník tak napomáhá k ustálení terminologie cestovního ruchu a rozšiřuje potenciál jeho rozvoje v teoretické i praktické rovině. Tímto se slovník stává důležitým podkladem pro široké možnosti praktického i teoretického výzkumu oboru.
 
Čtenář v publikaci nalezne vysvětlení pojmů nejen z oblasti turismu, ale i ze souvisejících oblastí, např. marketingu, geografie, historie, legislativy, informačních technologií, ochrany životního prostředí. V závěru publikace je rozsáhlý seznam literatury, přehled časopisů, článků a webových zdrojů, vztahujících se k problematice cestovního ruchu.
 
Výkladový slovník je možné zakoupit v prodejnách nakladatelství Linde Praha (Opletalova 35, Praha 1, email: obchod@linde.cz) za 995,- Kč.

Výkladový slovník cestovního ruchu