Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Výjezdový a domácí cestovní ruch v roce 2012

Výjezdový a domácí cestovní ruch v roce 2012

17.04.2013: Český statistický úřad dne 15. dubna 2013 publikoval údaje z šetření o výjezdovém a domácím cestovním ruchu rezidentů České republiky za rok 2012. Počet delších turistických cest (4 a více přenocování) do zahraničí činil 4,4 milionu (meziroční nárůst o 2,7 %). V tuzemsku bylo vykázáno 7,4 milionu delších turistických cest (meziroční nárůst o 1,9 %).
Mezi nejnavštěvovanější země patřilo již tradičně Chorvatsko (806 tis. delších cest, meziroční nárůst o 1,7 %), dále Slovensko, Itálie, Řecko Rakousko. Za zmínku stojí i africké země, především Egypt. Ke stále oblíbenějším destinacím posledních let patří také Turecko. V případě Francie a Španělska došlo k celkem významnému meziročnímu poklesu (o 15, resp. 14 %), nicméně obě země se u našich občanů stále řadí k deseti nejoblíbenějším zahraničním destinacím. Češi v zahraničí nejčastěji využili ubytování v hotelu (60 % všech pobytů) a hlavním typem dopravy byl automobil, který mírně převažoval nad leteckou dopravou.
 
V tuzemsku bylo zaznamenáno nejvíce delších cest do Středočeského a Jihočeského kraje (17,5 %, resp. 14,0 % všech pobytů), což pravděpodobně souvisí s relativně velkým podílem individuálních rekreačních zařízení. S větším odstupem se jako třetí umístil Liberecký kraj (8,8 %). Rezidenti se nejčastěji ubytovali u příbuzných a známých (34 % všech pobytů a ve vlastním rekreačním zařízení (29 %).
 
V rámci šetření jsou pravidelně zjišťovány i údaje o kratších turistických cestách (1 – 3 přenocování) a služebních cestách (min. 1 přenocování). Kratší turistické cesty, které směřují v drtivé většině do okolních zemí, zaznamenaly meziroční nárůst o 2,3 %, naopak v tuzemsku došlo k poklesu o 13 %. V případě zahraničních a tuzemských služebních cest však došlo k celkovému propadu o 18 %.
Šetření o výjezdovém a domácím cestovním ruchu patří k výběrovým šetřením v domácnostech. Slouží jako jeden ze zdrojů pro tvorbu poptávkové strany Satelitního účtu cestovního ruchu ČR.

Podrobnější informace jsou dostupné v tomto webovém odkazu.    

Kategorie:

Aktuality