Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Veřejné projednání posouzení vlivů ...

Veřejné projednání posouzení vlivů Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014-2020

07.08.2012: Veřejné projednání posouzení vlivů Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014-2020 na životní prostředí se koná v pátek 17. srpna 2012 od 10. 00 hodin, v zasedací místnosti Zastupitelstva Libereckého kraje č. 326 v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec.
Se zněním koncepce a hodnocení jejích vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví se lze seznámit na
adrese: http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Koncepce-Strategie    
 
Připomínky lze uplatnit na e-mailové adrese: KoncepceCR@mmr.cz

Pozvánka k veřejnému projednání Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR (2014-2020)