Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Prodloužení termínu předkládání žádostí ...

Prodloužení termínu předkládání žádostí do Národního programu podpory cestovního ruchu do 30. dubna

08.04.2010: Ministerstvo pro místní rozvoj prodlužuje termín pro podání žádostí do Národního programu podpory cestovního ruchu do 30. dubna 2010.
Ministerstvo pro místní rozvoj zaznamenalo ze strany podnikatelů velký zájem o Národní program podpory cestovního ruchu, Podprogram Cestovní ruch pro všechny. V zájmu podnikatelů i účelného vynaložení finančních prostředků alokovaných do Podprogramu
na letošní rok se proto Ministerstvo rozhodlo prodloužit termín pro podání žádostí o dalších 14 dnů, tj. do 30. dubna 2010. Zároveň připravuje na 16. dubna od 8:30 hodin v pořadí třetí seminář, na kterém budou potenciálním žadatelům vysvětleny zásady Podprogramu
a zodpovězeny případné dotazy.
 
Národní program na podporu cestovního ruchu, Podprogram Cestovní ruch pro všechny byl vyhlášen Ministerstvem pro místní rozvoj dne 16. února 2010. Cílem Podprogramu je rozšíření nabídky cestovního ruchu o nové produkty, které umožní cestovat i těm skupinám obyvatel, kterým nebylo cestování a využívání služeb cestovního ruchu doposud umožněno v plném rozsahu. Konkrétně se jedná o cílové skupiny mládež, rodiny s malými dětmi, senioři a handicapovaní. V rámci realizace projektů vytvoří žadatelé nové nabídky
a programy, následně mohou tyto nově vytvořené produkty uvádět na trh, neboť marketingová podpora je součástí uznatelných nákladů. Zároveň jsou uznatelnými
i investice, ovšem pouze do výše 20% celkových uznatelných nákladů, v podobě dovybavení infrastrukturou (bezbariérové vchody, dětské koutky apod.).
 
Do podprogramu je pro letošní rok alokováno 100 mil. Kč, minimální výše rozpočtu projektu je 1 mil. Kč, maximální hranice pak 5 mil. Kč. Dotace je poskytována až do výše 50%, dalších 50% je tvořeno vlastními finančními prostředky žadatele.
 
Více informací o podprogramu je umístěno na www.mmr.cz – cestovní ruch – dotace
a programy.