Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Počty zahraničních návštěvníků České ...

Počty zahraničních návštěvníků České republiky klesly,

16.04.2010: Českou republiku navštívilo v minulém roce cca 17,2 mil. zahraničních návštěvníků – z toho bylo 8,4 mil. turistů a 8,8 mil. jednodenních návštěvníků. Počet tranzitujících návštěvníků dosáhl 2,4 mil. Celkový počet návštěvníků poklesl meziročně o cca 2 mil. osob a také se změnila jejich poměrná struktura ve prospěch návštěvníků jednodenních. Průměrná délka pobytu zahraničního návštěvníka se však prodloužila o cca 14 %.
Účastníci cestovního ruchu utratili v souvislosti s cestami do ČR odhadem cca 140 mld. Kč, což je oproti roku 2008 naopak nárůst o cca 11 mld. Tento trend potvrzují i předběžné údaje platební bilance z cestovního ruchu ČNB.
 
Mezi jednodenními návštěvníky dominují obyvatelé sousedních států, kteří přijíždějí nejčastěji za nákupy do příhraničních měst. Ti utratili v průměru necelé 2 000 Kč na osobu a den (především za zboží). Zdá se, že v souvislosti s ekonomickou krizí přijíždějí návštěvníci méně často, ale na větší nákupy.
 
Nejčastějším důvodem návštěvy zahraničních turistů je rekreace a zábava. Na své cestě vyhledávají tradičně především Prahu. V České republice strávili v roce 2009 v průměru 5,8 dne, což je poměrně znatelný nárůst oproti předchozímu roku (o 0,7 dne). Lze to dát do souvislosti  s nárůstem podílu těch, kteří přijíždějí za rekreací a dovolenou, tj. na delší dobu, a úbytkem těch, kteří přijíždějí na obchodní cestu či na seminář (obecně kratší cesty). Výrazně se také snížil podíl Britů (a jejich víkendových „spanilých jízd“) a Rakušanů. Průměrné výdaje zahraničních turistů v ČR činily téměř 2 400 Kč na osobu a den - největší část výdajů utratili za dopravu a ubytování, během pobytu pak za jídlo a zboží.
 
Tranzitujících návštěvníků, kteří pocházejí nejčastěji z Německa, Polska a Rakouska, meziročně ubylo. Narostl pouze podíl tranzitujících návštěvníků ze Slovenska. Tranzitující v ČR strávili v průměru 1,4 dne a jejich průměrné výdaje činily 1 515 Kč na osobu a den. Nejčastěji jejich cesta přes ČR vedla do Německa a byla pracovního charakteru.
 
Na závěr se dá říci, že na vývoji klíčových statistických ukazatelů se stále častěji - vedle dopadů hospodářské krize - projevuje také postupně rostoucí orientace poptávky zahraničních turistů na zážitkové produkty a zábavu. V důsledku toho se mění i marketingový přístup k nim a částečně i struktura tuzemské nabídky služeb. Česká republika by se měla stále více zaměřovat na kvalitativní strukturu zahraniční klientely a měnící se trend jejich potřeb.