Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Oslavy sta let vzniku Československé ...

Oslavy sta let vzniku Československé republiky

31.01.2018: Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s agenturou CzechTourism v současné době spolupracuje s Ministerstvem kultury a dalšími významnými institucemi v rámci připomínek a oslav významných výročí roku 2018 spojených s českou státností. Tato spolupráce se odvíjí od usnesení vlády č. 353, které bylo schváleno 10. května 2017.
Za mimořádně významné je považováno zejména sté výročí vzniku samostatného Československa v říjnu roku 1918. Občané České republiky si připomenou také padesáté výročí pražského jara, které vyvrcholilo známými srpnovými událostmi roku 1968. V tomto roce již také uběhlo čtvrtstoletí od rozdělení společného státu Čechů a Slováků a vzniku samostatné České republiky.
Projekt oslav je z pohledu resortu koncipován zejména v souvislosti s podporou odvětví cestovního ruchu, které náleží do gesce MMR. Nejedná se však pouze o podporu domácího cestovního ruchu, ale i cestovního ruchu příjezdového – především ve vztahu ke Slovensku, které je také aktivním účastníkem oslav. Spolupráce a koordinace aktivit proto probíhá i se slovenskými partnery.
Zastřešující marketingové aktivity zmíněných oslav realizuje agentura CzechTourism. Tato státní příspěvková organizace zajišťuje nejen prezentaci významných výročí z pohledu odvětví cestovního ruchu (veletrh Holiday World,  festival Tourfilm), ale  i z hlediska potřeb ostatních zainteresovaných resortů. Klíčovou aktivitou je především zastřešující logo a  jednotný kreativní koncept oslav, který zahrnuje například tvorbu reklamního spotu, webové prezentace a propagačních tiskovin.
Významná výročí roku 2018 budou i hlavním tématem Evropského roku kulturního dědictví na základě Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2017/864.
Vedle propagace oslav na stávajících webových odkazech „kudyznudy.cz“, „czechtourism.com“ či „ceskozemepribehu.cz“ byly začátkem ledna nově zveřejněny i speciální webové stránky určené výhradně oslavám: www.spolecnestoleti.cz     a postupně budou zprovozněny i jejich cizojazyčné varianty (slovenská, anglická a další).