Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Očekávaný meziroční nárůst příjezdů za ...

Očekávaný meziroční nárůst příjezdů za rok 2016 byl potvrzen

22.02.2017: Meziroční nárůst příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení ČR činil v roce 2016 celkem 6,9 %, z toho dosáhl u zahraničních turistů 6,7 % a u tuzemců 7,0 %. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu o návštěvnosti v tuzemských hromadných ubytovacích zařízeních. Nejvíce turistů do Česka přijíždí ze sousedního Německa a Slovenska.
V absolutním vyjádření se jednalo o téměř 18,4 mil. osob, z toho 9,3 mil. zahraničních a 9,1 mil. tuzemských hostů. Nejvíce nerezidentů zavítalo do České republiky tradičně z Německa – téměř 1,9 mil. osob, (meziroční nárůst + 6,4 %). S určitým odstupem se na druhém místě umístili turisté ze Slovenska (téměř 646 tis. osob, meziročně + 11,7 %). V pořadí třetí byli Poláci (přes 543 tis. osob, meziročně + 12,1 %), tedy opět rezidenti sousední země. Je potěšitelné, že v posledních letech vedle nárůstu příjezdů Číňanů (+23 %), Korejců (+ 21 %) a turistů z dalších asijských zemí významně rostou i příjezdy turistů a jednodenních návštěvníků z okolních zemí (Polsko, Slovensko, Německo), které z absolutního pohledu tvoří jeden z hlavních pilířů incomingu České republiky.
Na druhé straně i v roce 2016 pokračovalo určité meziroční snížení počtu příjezdů občanů Ruské federace - a to až do srpna. V období září – prosinec minulého roku však již došlo k pozvolnému obratu v podobě meziročního nárůstu – a to poprvé od jara 2014, kdy se začaly projevovat ekonomické sankce vůči Ruské federaci a kdy došlo k poklesu kupní síly rublu vůči zahraničním měnám. Z pohledu incomingu jde o pozitivní zprávu, neboť Rusové vždy patřili absolutním množstvím příjezdů do České republiky i výší svých výdajů k významné části zahraniční klientely.
 V regionálním členění bylo u všech krajů vykázáno meziroční zvýšení příjezdů nerezidentů – s výjimkou Plzeňského kraje, ve kterém však předchozí rok probíhala významná akce „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“, která nastavila laťku velmi vysoko. Vedle dominantního postavení Prahy, do které v roce 2016 přicestovalo přes 6 mil. zahraničních hostů (65 % všech příjezdů, meziročně + 5,9 %), byl s velkým odstupem na druhém místě Karlovarský kraj (595 tis. osob, + 11,4 %) následován krajem Jihomoravským (550 tis. osob, + 11,8 %).
Tuzemští návštěvníci využívali nejvíce ubytování v Jihomoravském kraji (1,1 mil. osob, meziročně + 12 %), až poté v hlavním městě (1,0 mil. osob, + 11 %) a v Jihočeském kraji (980 tis. osob, + 5 %). V domácím cestovním ruchu se projevil meziročním nárůst v počtu příjezdů u všech krajů České republiky včetně kraje Plzeňského.
Lázeňská ubytovací zařízení navštívilo v minulém roce téměř 351 tis. nerezidentů (meziročně + 10,3 %) a přes 446 tis. rezidentů (+ 7,8 %), z toho samotný Karlovarský kraj 330 tis. nerezidentů (+ 12,0 %) a 145 tis. rezidentů (+ 17,9 %). Nejvíce lázeňských hostů přijelo do ČR z Německa (177 tis., + 15,8 %), Ruska (53 tis., - 6,7 %) a možná trochu překvapivě z Tchaj-wanu (19 tis., + 13,3 %).
 
zpracovalo MMR ČR dle údajů ČSÚ z 8. února 2017
Další informace:                 https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr    
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-4-ctvrtleti-2016_