Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Nový způsob zvěřejnění konečné ceny zájezdu

Nový způsob zvěřejnění konečné ceny zájezdu

27.11.2009: Ke dni 18. listopadu 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Zcela nový § 13a) ukládá cestovním kancelářím specifické povinnosti při zveřejňování nabídky a při prodeji zájezdů, a to zejména v oblasti informovanosti spotřebitele o konečné ceně zájezdu. Novela zákona o cenách byla uveřejněna pod číslem zákona 403/2009 Sb., ve Sbírky zákonů částka č. 130.
㤠13a
 
Informování o cenách při poskytování služeb cestovních kanceláří
 
Při nabídce a prodeji zájezdů musí prodávající spotřebiteli poskytnout informaci o konečné ceně zájezdu, která má být zaplacena. Je-li informace o ceně zájezdu tvořena z více složek, uvede prodávající také aktuální cenu všech oddělených složek. Nelze-li cenu některé složky zájezdu uvést, musí v nabídce zájezdu informovat o čase a místě zpřístupnění této ceny pro spotřebitele jiným vhodným způsobem. „
 
S ohledem na to, že tvorba cen a kontrola jejich tvorby patří do gesce ministerstva financí, jednala Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR) a Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) přímo s ministerstvem financí o metodickém stanovisku a komentáři k této novele.
 
S případnými konkrétními dotazy je třeba se obracet přímo na ACK ČR     nebo na AČCKA     nebo na Českou obchodní inspekci, popřípadě na Ministerstvo financí ČR    .
 
S ohledem na to, že cenová politika nespadá do gesce ministerstva pro místní rozvoj, nemůže se ministerstvo pro místní rozvoj k této problematice dále vyjadřovat.
 
Kontrolu dodržování zákona o cenách mohou provádět jednotlivá finanční ředitelství.