Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Návštěvnost zahraničních hostů meziročně ...

Návštěvnost zahraničních hostů meziročně vzrostla, u domacích hostů spíše stagnovala

10.08.2010: Český statistický úřad zveřejnil dne 10. srpna v 9.00 hodin očekávanou rychlou informaci o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu za 2. čtvrtletí resp. za 1. pololetí roku 2010. Ve 2. čtvrtletí 2010 meziročně mírně vzrostl celkový počet ubytovaných hostů (o 0,2 %) z toho u zahraničních hostů se projevil nárůst (o 4,4 %), naopak u ubytovaných hostů z tuzemska došlo k poklesu o 4,5 % oproti 2. čtvrtletí 2009.
Ve 2. čtvrtletí 2010 zavítalo do hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu celkem 3,1  milionu hostů, zhruba stejně jako ve 2. čtvrtletí 2009. Zahraničních hostů se ubytovalo 1,7 milionu - o 4,4 % více než ve 2. čtvrtletí předchozího roku. Naopak o 4,4 % poklesl počet tuzemských hostů, kterých se ubytovalo 1,4 milionu. Nejvyšší růst počtu příjezdů hostů oproti stejnému období  minulého roku vykázaly hotely pětihvězdičkové (o 19,5 %) a čtyřhvězdičkové (o 18,3 %). Ostatní kategorie zaznamenaly snížení počtu příjezdů hostů, z toho nejvyšší české kempy (o 33 %).
 
Nejvíce zahraničních hostů přijelo z Německa, na druhém místě se umístili i přes přetrvávající problémy se získáváním víz hosté z Ruska, u kterých navíc došlo k meziročnímu nárůstu o 22,4 %. Významně vzrostl i počet hostů z USA (o 15,1 %) a Francie (o 12,8 %), ubylo Italů (o 15,1 %).
 
Lázeňská ubytovací zařízení zaznamenala ve 2. čtvrtletí nárůst počtu ubytovaných hostů o 3,6 %, v tom u nerezidentů o 2,8 % a u domácích o 4,2 %. Nejpočetnější zahraniční klientelou byli hosté z Německa (na zahraničních příjezdech se podíleli 54,0 %), druzí byli hosté z Ruska (22,6 %). Průměrný počet přenocování na jednoho lázeňského hosta činil 10,4, u turistů z Ruska 13,0, z Ukrajiny 12,2, u rezidentů činil 11,6 nocí.
 
Z pohledu územního členění byl zaznamenán ve 2. čtvrtletí meziročně nejvyšší nárůst ubytovaných hostů ve Středočeském a Karlovarském kraji, nejvyšší pokles naopak v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.
 
Za celé 1. pololetí 2010 v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu přenocovalo celkem 5,3 milionu hostů (meziroční nárůst o 0,3 % více), z toho bylo 2,8 milionu nerezidentů, kterých se ubytovalo o 3,7 % více než před rokem, a 2,5 milionu rezidentů, jejichž počet naopak o 3,2 % klesl proti 1. pololetí 2009. Celkový počet přenocování činil 15,7 milionu (meziroční pokles o 1 %), z toho bylo 8,2 milionu přenocování u cizinců (nárůst o 2,1 %) a 7,5 milionu u tuzemských hostů (pokles o 4,2 %).