Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Nárůst návštěvnosti v ubytovacích ...

Nárůst návštěvnosti v ubytovacích zařízeních za 1. čtvrtletí 2013

13.05.2013: Podle údajů Českého statistického úřadu z 9. května bylo v 1. čtvrtletí zaznamenáno celkem 2,6 milionu příjezdů tuzemských a zahraničních hostů, čímž došlo k meziročnímu nárůstu o 3,2 %. Z významných kategorií hromadného ubytování byl vykázán relativně vysoký meziroční nárůst v kategorii: hotel 4* (o 4 %) a v kategorii hotel 5* (o 3,8 %).
Z celkového počtu 2,6 mil. osob nepatrně převažovali nerezidenti nad rezidenty. Hromadná ubytovací zařízení ČR navštívilo přes 1,3 mil. zahraničních hostů, čímž došlo k meziročnímu nárůstu o 3,0 %, a 1,3 mil. hostů z tuzemska (nárůst o 3,4 %). Celkový počet přenocování zahraničních hostů činil téměř 4,1 mil. (nárůst o 4,2 %) a u rezidentů přes 3,7 mil. nocí (nárůst pouze o 0,8 %). Průměrná doba pobytu se proto v 1. čtvrtletí u nerezidentů meziročně mírně prodloužila na 3,08 noci, naopak u rezidentů nepatrně zkrátila na 2,86 noci. 

Nepřekvapilo, že Českou republiku navštívilo nejvíce zahraničních hostů z Německa (276 tisíc osob, meziroční nárůst o 2,7 %). Jejich průměrná doba pobytu činila 3,6 přenocování. Druhé místo patřilo hostům z Ruska se 170 tisíci osob a meziročním zvýšením příjezdů o 13,7 %. Rusové také dávali přednost delším pobytům s průměrným počtem 5,1 přenocování.

V regionálním členění zahraniční turisté vedle Prahy (62 % všech příjezdů) na dalších místech s určitým odstupem preferovali kraje Karlovarský (8,2 %) a Královéhradecký (5,7 %). Nejvyšší nárůst oproti 1. čtvrtletí loňského roku byl však zaznamenán na Vysočině (33 %). 

Rezidenti v 1. čtvrtletí nejčastěji zavítali do Královéhradeckého kraje (14,7 % všech příjezdů), hlavního města (13,3 %) a Libereckého kraje (10,5 %), nicméně k nejvyššímu nárůstu příjezdů došlo v Pardubickém kraji – a to o 22 %. Královéhradecký a Liberecký kraj jsou ve sledovaném období každoročně hlavními baštami zimních sportů a rekreace.

lázeňských zařízeních se ubytovalo celkem téměř 1,2 mil. hostů (index: 103,2), z toho 689 tis. zahraničních hostů a 479 tis. tuzemců. U celkového počtu přenocování (1,1 milionu nocí) však došlo k významnému meziročnímu poklesu (o 11,7 %), jehož hlavní příčinou byl propad u domácí klientely (o 26 %). Nejvíce využili služeb lázeňských ubytovacích zařízení hosté z Německa, nicméně jejich počet meziročně klesl (o 2,5 %). Na druhém místě se umístili Rusové (nárůst o 19 %) a na třetím Ukrajinci (nárůst  o 9,1 %). Další informace jsou dostupné na webovém odkaze Českého statistického úřadu.