Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Národní program podpory cestovního ruchu ...

Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2013

03.12.2012: Ministr pro pro místní rozvoj schválil Zásady pro žadatele podprogramu Cestování dostupné všem a vyhlásil v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu 1. výzvu k předkládání žádostí o dotace pro rok 2013.
Podprogram je zaměřen na 3 oblasti podpory:

1. Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, cyklotras a zdrojových tras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu.
 
2. Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras). Projekty vztahující se k dopravě musí být zaměřené na ochranu životního prostředí a podporu ekologicky šetrných forem cestovního ruchu (rozvoj ekologicky šetrné dopravy v místě atraktivity, doprava do místa atraktivity a doprava v rámci atraktivity) včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu.

3. Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu.
 
Rámcový rozpočet Programu pro rok 2013 je 50 mil. Kč.
 
Termín vyhlášení 1. výzvy je od 30. 11. 2012 do 15. 2. 2013.
 
Podpora bude poskytována formou dotace, která může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů akce a je určena podnikatelským subjektům. Maximální možná výše celkových výdajů akce 5 mil. Kč.
 
Zásady pro žadatele a ostatní související informace a dokumenty jsou k dispozici v tomto odkaze Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2013.

Kategorie:

Aktuality