Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Možnosti čerpání dotací pro podnikatele ...

Možnosti čerpání dotací pro podnikatele v cestovním ruchu z programů Operačního programu Podnikání a

17.02.2010: Oprávněným žadatelem v níže uvedených programech je subjekt působící v oblasti cestovního ruchu zařazený do CZ – NACE: 55 – Ubytování, 56 – Stravování a pohostinství a 79 – Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti.
1) program EKO – ENERGIE
Cílem programu je stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů. V tomto programu byla vyhlášena 3. výzva k podávání žádostí dne 1. února 2010 s termínem  do 1. března pro podání základních žádosti a s termínem 31. května pro podání plných žádostí.
 
2) program ZÁRUKA za provozní úvěry pro malé a střední podnikatele
V programu ZÁRUKA za provozní úvěry pro malé a střední podnikatele zůstává v platnosti II. výzva. Od poloviny listopadu 2009 došlo k rozšíření působnosti programu, kdy kromě podnikatelů v odvětví průmyslu a stavebnictví je možné záruky získat též na financování nákupu zásob pro řadu dalších oborů, včetně obchodu, ubytování, stravování, pohostinství a služeb.
Záruky dvou typů jsou poskytovány na dobu až 15 let. Jedná se o:
-         (M-záruka) záruky poskytované zjednodušeným postupem k úvěrům do 20 mil. Kč a to do výše až 70 % jistiny úvěru, úvěr musí být poskytnut některou z 10 bank, se kterými má ČMRZB uzavřenou smlouvu o spolupráci;
-         (S-záruka) výše úvěru není striktně vymezena, je však nutno použít tento typ záruky u úvěrů nad 20 mil. Kč. Lze ji poskytnout k úvěrům od kterékoliv banky. Maximální výše záruky je stanovena na základě vyhodnocení rizik poskytnutí záruky.
 
3) program NEMOVITOSTI
Cílem programu je stimulovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí. Příjemcem musí být podnikatelský subjekt (není omezen).
 
Informace o programech nalezne žadatel o dotaci na stránkách www.mpo.cz    .
Podrobné informace k programu EKO - ENERGIE nalezne žadatel na adrese www.czechinvest.org/eko-energie    .
 
Podrobné informace k programu ZÁRUKA nalezne žadatel na adrese www.cmzrb.cz    .
Informace a konzultace - pobočky ČMZRB     nebo na info@cmzrb.cz.
 
Podrobné informace k programu NEMOVITOSTI nalezne žadatel na adrese www.czechinvest.org/nemovitosti    .