Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Mírná stagnace v ubytování za 2 ...

Mírná stagnace v ubytování za 2. čtvrtletí, resp. i 1. pololetí 2013

07.08.2013: Podle údajů Českého statistického úřadu ze 7. 8. 2013 poklesl ve 2. čtvrtletí celkový počet příjezdů hostů do hromadných ubytovacích zařízení ČR o 1,3 %, z toho u rezidentů o 3,4 %. Naopak nerezidentů přicestoval obdobný počet jako ve stejném čtvrtletí předchozího roku (+ 0,4 %).
Ve 2. čtvrtletí přicestovalo do českých hromadných ubytovacích zařízení celkem 3,5 mil. hostů (meziroční pokles o 1,3 %), z toho téměř 2 mil. zahraničních (+ 0,4 %) a přes 1,5 mil. tuzemských hostů (- 3,4 %). Celkový počet přenocování činil 9,4 mil., což bylo o 4,0 % méně než ve stejném období předchozího roku. Z toho u rezidentů došlo k propadu o 8,8 % na 3,9 mil. přenocování, u zahraničních hostů k poklesu pouze o 0,2 % na 5,5 mil. nocí.

Vývoj za celé 1. pololetí 2013 jej již o něco lepší vzhledem k pozitivnímu vývoji v 1. čtvrtletí roku. V hromadném ubytování bylo vykázáno přes 6,1 mil. příjezdů hostů (+ 0,6 %), z toho téměř 3,3 mil. nerezidentů (+ 1,4 %) a přes 2,8 mil. rezidentů (- 0,4 %). V hotelech všech kategorií byla situace dobrá – počet příjezdů hostů vzrostl o 2,5 %, ale v ostatním hromadném ubytování již o poznání horší. Největší pokles v celkových příjezdech hlásily kempy - o 28 %. Ani v penzionech však nebyla situace úplně růžová (pokles o 3,5 %).

V regionálním členění došlo za 1. pololetí roku k nárůstu počtu hostů pouze u 5 krajů České republiky, znatelně pouze v Pardubickém (o 6,5 %) a Libereckém kraji (o 5,0 %). K největšímu poklesu došlo v Plzeňském (o 8,6 %) a Středočeském kraji (o 3,5 %). Dle státní příslušnosti přijelo nejvíce zahraničních hostů z Německa (přes 633 tis. osob) a z Ruska (téměř 370 tis. osob). Nicméně Němců meziročně ubylo o téměř 3,0 %, příjezdy této nejvýznamnější části klientely by bylo dobré nějakým způsobem podpořit. Naopak příjezdy Rusů vykazují trvalý nárůst – v 1. pololetí roku to bylo o 10,2 %. Na dalších místech se umístili návštěvníci z Polska (189 tis.), Slovenska (179 tis.), Itálie (167 tis.) a Spojených států (158 tis.).