Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Ministr Lukl vyhlásil dotace k podpoře ...

Ministr Lukl vyhlásil dotace k podpoře cestovního ruchu

03.12.2013: Ministr pro místní rozvoj vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o dotace pro rok 2014 do Národního programu podpory cestovního ruchu.
Podprogram je zaměřen na 3 oblasti podpory:

1. Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, cyklotras a zdrojových tras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu.
 
2. Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras). Projekty, vztahující se k dopravě, musí být zaměřené na ochranu životního prostředí a podporu ekologicky šetrných forem cestovního ruchu (rozvoj ekologicky šetrné dopravy v místě atraktivity, doprava do místa atraktivity a doprava v rámci atraktivity) včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu.

3. Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu.
 
Rámcový rozpočet Programu pro rok 2014 je 50 mil. Kč.
 
Termíny vyhlášení  a ukončení výzvy jsou od 29. 11. 2013 do 13. 2. 2014.
 
Podpora bude poskytována formou dotace, která může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů akce a je určena podnikatelským subjektům. Maximální možná výše celkových výdajů akce 5 mil. Kč.
 
Zásady pro žadatele a ostatní související informace a dokumenty jsou k dispozici v níže uvedeném odkaze: 
Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2014    

Kategorie:

Aktuality