Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR ČR ...

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR ČR) a Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) podporují získávání pravidelných informací o sektoru cestovního ruchu v České republice

14.03.2014: V roce 2012 vypsalo MMR ČR výběrové řízení zaměřené mj. na statistické zjišťování u hromadných a individuálních ubytovacích zařízení. Na přípravě Censu se podílely i zástupci Českého statistického úřadu (ČSÚ), agentura CzechTourism a SOCR ČR. Projekt zjišťoval informace i o stravovacích zařízeních, které jsou součástí ubytovacích zařízení (jsou provozovány majiteli nebo jsou pronajaty samostatným podnikatelským subjektům). Zjištěny byly informace o více než 10 000 provozovnách veřejného stravování. V roce 2013 MMR ČR vypsalo výběrové řízení na druhý Census, na vytvoření souhrnné databáze údajů o provozovnách pohostinství a stravování mimo ubytovací zařízení v České republice. Použitá metoda sčítání vůbec nezatěžuje podnikatele (jedná se o pouze pozorování ve veřejně přístupných částech provozoven). Odhad počtu provozoven přesahuje 40 000. Oba projekty končí v roce 2014. K dispozici tak budou komplexní informace o více než 50 000 provozovnách veřejného stravování v České republice.
Výsledků z obou sčítání tak budou moci využívat kromě centrálních orgánů (zejména MMR ČR, MPO ČR, MPSV ČR, MF ČR, agentura CzechTourism) i SOCR ČR a municipální orgány všech stupňů. Pravidelně je využívá i ČSÚ. Ten tak může omezit některá celoplošná šetření a provádět šetření výběrová. Postupuje racionálněji a méně zatěžuje podnikatelské prostředí.

V čem zejména spočívá praktické využití výsledků sčítání? Výsledky umožňují např. kvalifikovaně zjišťovat ekonomické dopady legislativních opatření do podnikatelské sféry v oboru, zajištění komunikace se zařízeními a jejich aktivní zapojení do projektů, které se realizují v oblasti vzdělávání a zvyšování kvality služeb. Získané informace jsou podkladem pro územní srovnání, základní analytický a nástroj v rukou municipálních orgánů strategicky může vést k zlepšování ekonomických podmínek pro další rozvoj území a to nejen v oblasti cestovního ruchu. Nezastupitelný podklad pro některé státní orgány (např. Živnostenský úřad, Česká obchodní inspekce) pro analýzu i rozvoj podnikatelského prostředí. Data získaná z Censů jsou také součástí vytvářené, velmi komplexní a sofistikované databáze o cestovním ruchu v České republice, která patří i mezi unikáty v Evropském pohledu.