Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Meziroční nárůst v příjezdovém cestovním ...

Meziroční nárůst v příjezdovém cestovním ruchu za 1. čtvrtletí 2013

14.05.2013: Ministerstvo zveřejnilo dne 14. května 2013 výsledky statistického šetření „Příjezdový cestovní ruch“ za 1. čtvrtletí 2013. Dle výsledků výzkumu navštívilo v období leden – březen Českou republiku téměř 4,2 mil. zahraničních návštěvníků. Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2012 vzrostl jejich počet o 2,1 %.
Z celkového počtu zahraničních návštěvníků bylo 1,6 mil. zahraničních turistů (39,1 %), 2,1 mil. jednodenních návštěvníků (51,6 %) a 386 tis. tranzitujících (9,3 %). Počet zahraničních turistů vzrostl v 1. čtvrtletí meziročně o 0,5 % a počet jednodenních návštěvníků o 4,3 %. Naopak u účastníků cestovního ruchu tranzitujících přes území ČR došlo k poklesu o 2,5 %.
 
Podle údajů Příjezdového cestovního ruchu i dle výsledků šetření o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních Českého statistického úřadu z 9. května přicestovalo do České republiky v období leden – březen nejvíce nerezidentů z  Německa, Ruska a Slovenska. V meziročním srovnání příjezdů z významných zdrojových zemí stojí za zmínku nárůst počtu osob z Číny, Francie, Ukrajiny a opět z Ruské federace.
 
U zahraničních turistů s přenocováním byla hlavním účelem návštěvy dovolená – přes 60 % všech pobytů, dále obchodní cesta a návštěva příbuzných a známých (podíl u obou cca 14 %). Přes 70 % pobytů bylo v Praze, s větším odstupem dále v Brně a Karlových Varech. Průměrná doba pobytu včetně turistů ubytovaných v soukromí činila 5,5 dne.
 
U jednodenních návštěvníků bylo 7 z 10 osob z okolních zemí. Převažovali obyvatelé Německa (60 %) – především ze sousedních spolkových zemí Saska a Bavorska. Téměř čtyři z pěti návštěvníků přicestovali za účelem nákupu zboží v příhraničních oblastech České republiky.
 
Dle výsledků zmíněného výzkumu utratili zahraniční návštěvníci v 1. čtvrtletí 2013 v souvislosti s návštěvou ČR celkem 26,7 mld. Kč, z toho 85 % zahraniční turisté, 13 % jednodenní návštěvníci a  necelá 2 % tranzitující cizinci. Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2012 došlo k nárůstu celkových výdajů zahraničních návštěvníků o zhruba 7 %.
 
Průměrné výdaje zahraničních turistů činily 2 573 Kč na osobu a den – tj. o 10 % více než ve stejném období předchozího roku, u jednodenních návštěvníků 1 637,- Kč (+ 8 %) a 1 117 Kč u tranzitujících návštěvníků (pokles o cca 5 %).
Další dostupné informace můžete najít na našich webových stránkách.