Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Kolegium pro cestovní ruch ministryně ...

Kolegium pro cestovní ruch ministryně pro místní rozvoj ČR

Koncem května 2014 se uskutečnilo 1. zasedání Kolegia pro cestovní ruch ministryně pro místní rozvoj (dále jen „Kolegium“). Jedná se o konzultační, komunikační a poradenský orgán, který byl zřízen za účelem odstranění bariér v rozvoji cestovního ruchu a posílení socio-ekonomických dopadů v dané oblasti. Cílem Kolegia je zkvalitnění a posílení výkonnosti cestovního ruchu. Na zasedání Kolegia byli přizváni zástupci státní správy, samosprávy a zástupci asociací působících v oblasti cestovního ruchu, akademické sféry a nezávislí experti.
 Projednávaná tématem na 1. zasedání byly:
 • Finanční problematika podnikání v cestovním ruchu.
 • Problematika aktualizace Koncepce státní politiky rozvoje cestovního ruchu a zpracování Akčního plánu k dané Koncepci.
 • Novela zákona č. 159/1999 Sb. a zpracování směrnice o souborných službách cestovního ruchu a cestách s asistovanou přípravou.
 • Zpracování zákona o cestovním ruchu.
 • Problematika vydávání turistických a krátkodobých víz.
 • Úprava průvodcovské činnosti.
 
Na zasedání Kolegia bylo navrženo rozdělení členů Kolegia do tematických pracovních skupin, které se sejdou v červnu 2014.

Tematické pracovní skupiny
 1. Pracovní skupina pro podnikání v cestovním ruchu (cestovní kanceláře, nová směrnice EU, zákon č.159/1999 Sb.)
 2. Pracovní skupina k přípravě zákona o podpoře cestovního ruchu.
 3. Meziresortní pracovní skupina cestovního ruchu.


    Závěry z 1. zasedání Kolegia pro cestovni ruch [PDF, 43.64KB]
 

ad 1) Pracovní skupina pro podnikání v cestovním ruchu
Dne 17. června 2014 se uskutečnilo 1. zasedání pracovní skupiny zaměřené pro podnikání v cestovním ruchu (cestovní kanceláře, nové směrnice Evropské unie a zákon č. 159/1999 Sb.), která vyplynula ze závěrů jednání Kolegia pro cestovní ruch.

Hlavními body jednání byly: 

 • Aktuální informace o postupu legislativních prací na novele zákona č. 159/1999 Sb.
 • Vybrané zásadní připomínky pracovních komisí LRV k novele zákona č. 159/1999 Sb.
 • Aktuální stav projednávání návrhu Směrnice EP a Rady o souborných cestovních službách a cestách s asistovanou přípravou.

    Závěry z 1. zasedání pracovní skupiny pro podnikání v cestovním ruchu [PDF, 61.74KB]

ad 2) Pracovní skupina k přípravě zákona o podpoře cestovního ruchu 
Dne 12. června 2014 se uskutečnilo 1. zasedání pracovní skupiny zaměřené k přípravě zákona o podpoře cestovního ruchu, která vyplynula ze závěrů jednání Kolegia pro cestovní ruch.

 Nosným tématem zasedání bylo:

 • Legislativní otázky a hodnocení dopadů  k současnému návrhu věcného záměru zákona.
 • Co je třeba povinně definovat  v zákoně?

    Závěry z 1. zasedání pracovní skupiny k zákonu o podpoře cestovního ruchu [PDF, 51.35KB]

ad 3) Meziresortní pracovní skupina cestovního ruch
Dne 25. června 2014 se uskutečnilo 1. zasedání meziresortní pracovní skupiny cestovního ruchu zaměřené na aktuální problémy a aktivity Ministerstva pro místní rozvoj ČR v oblasti cestovního ruchu.

 Hlavními body jednání byly:

 • Informace o aktuálních aktivitách MMR v oblasti cestovního ruchu.
 • Vládní prohlášení a koaliční smlouva s ohledem na cestovní ruch a dopady na jednotlivé resorty.

    Závěry z 1. zasedání meziresortní pracovní skupiny cestovního ruchu [PDF, 349.68KB]
 

 
 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven