Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Informace o zveřejnění údajů o platební ...

Informace o zveřejnění údajů o platební bilanci za rok 2013

21.03.2014: Dne 14. března zveřejnila Česká národní banka předběžné údaje k platební bilanci za 4. čtvrtletí 2013, resp. za celý rok 2013. Příjmy z cestovního ruchu dosáhly zhruba stejné výše jako v předchozím roce (nárůst o 0,1 %) a činily 138 mld. Kč. Výdaje na cestovní ruch však vzrostly o téměř 7 % a přiblížily se částce 90 mld. Kč. Saldo platební bilance se tak snížilo o 10,5 % na 48 mld. Kč.
V samotném 4. čtvrtletí se bilance zahraničního cestovního ruchu, resp. bilance mezinárodního pohybu osob, meziročně téměř nezměnila při souběžném růstu příjmů a výdajů. Opatření ČNB formou devizových intervencí z konce minulého roku se proto v oblasti cestovního ruchu zatím příliš neprojevilo.
 
Příjmy z cestovního ruchu činily v minulém roce 5,2 % na celkovém vývozu České republiky (pokles o 1 procentní bod proti roku 2012) a významných 31,5 % na celkových příjmech z odvětví služeb (nárůst o 1,8 procentního bodu).