Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Informace pro poškozené klienty cestovní ...

Informace pro poškozené klienty cestovní kanceláře SOLYMAR s.r.o.

15.08.2013: Sdělujeme, že cestovní kanceláři SOLYMAR s.r.o. byla pojišťovnou UNIQA a.s. vypovězena pojistná smlouva proti úpadku cestovní kanceláře. Pojišťovna tuto skutečnost řádně oznámila Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (Odboru cestovního ruchu).
Ministerstvo v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zaslalo Úřadu městské části Praha 2, odboru živnostenskému návrh na zrušení živnostenského oprávnění Provozování cestovní kanceláře. Zároveň upozornilo tuto cestovní kancelář na skutečnost, že nesmí nabízet, prodávat či organizovat zájezdy a nesmí prezentovat ve své provozovně ani na internetových stránkách „neplatný“ certifikát pojistné smlouvy, v době, kdy není pojištěna proti úpadku.

Zákon ukládá cestovní kanceláři informovat své klienty, že již není pojištěná proti úpadku, a tudíž nesmí prodávat ani organizovat zájezdy. Informační povinnosti vůči klientům cestovní kanceláře jsou jednoznačně na straně cestovní kanceláře.

V případě, že mezi klienty a cestovní kanceláří zůstaly nevyřešené pohledávky, doporučujeme poškozeným klientům CK SOLYMAR, aby kontaktovali cestovní kancelář doporučenými dopisy. V případě neúspěšného kontaktu s cestovní kanceláří se mohou tito klienti obrátit na Ministerstvo pro místní rozvoj - odbor cestovního ruchu.

Kategorie:

Aktuality