Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Informace o proběhlé konferenci ...

Informace o proběhlé konferenci - Statistické projekty cestovního ruchu míří do finále

07.05.2015: Minulý týden se uskutečnila závěrečná konference ke statistickým projektům Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Projekty, které probíhaly od roku 2009, byly zaměřeny jednak na výzkum příjezdového cestovního ruchu pro potřeby Satelitního účtu cestovního ruchu České republiky a dále na oblast zkvalitnění a doplnění klíčových databází cestovního ruchu prostřednictvím plošných statistických šetření.
Po úvodním slovu ředitelky odboru cestovního ruchu, která účastníky uvítala v příjemných prostorách Kaiserštejnského paláce na Malostranském náměstí, následoval krátký příspěvek k celému systému statistických projektů jako komplexnímu pohledu na klíčové sektory cestovního ruchu.
 
Následně proběhla prezentace šetření „Příjezdový cestovní ruch“ o počtu a struktuře zahraničních návštěvníků ČR a jejich výdajích na cestovní ruch v rámci jejich pobytu v České republice. Byť je zmíněný výzkum u odborné i laické veřejnosti velmi poptávanou statistikou, jeho hlavním smyslem je zajištění informací pro účely konstrukce části poptávkové strany Satelitního účtu cestovního ruchu ČR, který připravuje Český statistický úřad.
 
Jedná se o instrument, který nabízí komplexní pohled na odvětví cestovního ruchu z makroekonomického hlediska. Satelitní účet popisuje postavení cestovního ruchu v celém národním hospodářství. Je také jediným nástrojem, který umožňuje objektivní mezinárodní srovnání výkonnosti cestovního ruchu v jednotlivých národních ekonomikách.
 
Dále na konferenci zazněly příspěvky k výsledkům plošných statistických šetření:
- ubytovacích zařízení cestovního ruchu,
- cestovních kanceláří a cestovních agentur,
- segmentu kongresového a incentivního cestovního ruchu
- stravovacích zařízení cestovního ruchu
 
Následovaly příspěvky hlavních partnerů Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dalších zainteresovaných subjektů – Svazu obchodu a cestovního ruchu, Českého statistického úřadu a agentury CzechTourism. Český statistický úřad přiblížil celý svůj systém statistiky cestovního ruchu a agentura CzechTourism informovala o svých nových marketingových výzkumech.
 
Velmi zajímavým byl i příspěvek zástupkyně Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky o systému národní statistiky cestovního ruchu Slovenska. V neposlední řadě byla odborné veřejnosti představena studie „Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu„ kterou pro ministerstvo zpracovala Vysoká škola hotelová v Praze 8.
 
Statistické projekty cestovního ruchu nejen významně doplnily stávající databáze cestovního ruchu (např. databázi hromadných ubytovacích zařízení ČSÚ), ale nově zajistily především informaci o sektoru individuálního ubytování, která nebyla dostupná od r. 2001. V rámci jednoho z projektů také poprvé došlo ke sčítání všech cestovních agentur aktivních na našem území z důvodu komplexního pohledu na organizovaný cestovní ruch. Závěrečná konference byla symbolickým zakončením úspěšných statistických projektů Odboru cestovního ruchu MMR ČR financovaných z Integrovaného operačního programu EU a prostředků státního rozpočtu.   
 
Další informace k dispozici zde:

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Statistiky-Analyzy/Konference-ke-statistickym-projektum-odboru-cestovnihor-cuhu-MMR-ke-zk