Hospitality & Tourism Summit – Gastronomický den AHR ČR

26.05.2010: Ve dnech 8. až 10. června 2010 se v hotelu Olympik Artemis - Praha uskuteční již 10. jubilejní ročník konference Hospitality & Tourism Summit na téma „Realita a naděje v cestovním ruchu. Nenechme ji uhasnout!“ Tato konference je pořádána pod záštitou ministra pro místní rozvoj Ing. Rostislava Vondrušky a s podporou agentury CzechTourism.
Cílem summitu je navázání lepší koordinace a spolupráce mezi soukromou a státní sférou.
Z tohoto důvodu je zde snaha organizátorů akce (společnost Blue Events, Asociace hotelů a restaurací ČR, Vysoká škola hotelová v Praze a časopis Food Service) nejen seznámit účastníky s novými trendy v oblasti cestovního ruchu, ale hlavně přimět jednotlivé subjekty působící v cestovním ruchu k diskusi o možných podmínkách, které napomohou k rozvoji cestovního ruchu.
 
Důkazem toho, že se jedná o velice důležité téma, o kterém je nutné hovořit, dokazují organizátoři i tím, že konferenci programově rozšířili na tři dny.
 
Podrobnější informace s on-line přihláškou naleznete na webovém odkazu: www.horeca21.cz    .