Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Evropský systém ukazatelů v oblasti ...

Evropský systém ukazatelů v oblasti cestovního ruchu

07.08.2013: S cílem zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelnosti odvětví cestovního ruchu na evropské úrovni byl vytvořen Evropský systém ukazatelů v oblasti cestovního ruchu pro udržitelné řízení na úrovni destinací pod gescí Evropské komise DG Enterprise and Industry.
Soubor praktických nástrojů má přispět ke zvýšení úrovně a kvality turistických produktů a služeb při posílení zejména udržitelného rozvoje cestovního ruchu a respektování ekonomických, ekologických a sociálních aspektů v oblasti rozvoje evropského cestovního ruchu do budoucna.

Cenným přínosem pro vytvoření systému souboru nástrojů pro udržitelné destinace byla i prestižní soutěž Evropské komise o excelentní turistickou destinaci (EDEN), prostřednictvím které byly testovány ukazatele, které mohou významně přispět k dosažení optimálního zhodnocení potenciálu cestovního ruchu na regionální, národní i evropské úrovni.

    Evropsky-system-ukazatelu-v-oblasti-cestovniho-ruchu [PDF, 2.15MB]