Dobrý nástup do roku 2016

06.06.2016: Český cestovní ruch zaznamenal v 1. čtvrtletí meziroční nárůst příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení ČR celkem 11,9 %, z toho dosáhl u rezidentů 9,9 % a u nerezidentů dokonce 13,9 %. Byť toto období nepatří z pohledu turismu mezi klíčová období roku, jeho výsledky naznačují, že by se opět mohlo jednat o úspěšný rok, nedojde-li k nějakým nepředvídatelným okolnostem negativně ovlivňujícím především incoming.
V absolutním vyjádření se jednalo o více než 3,3 mil. osob, z toho 1,7 mil. zahraničních a přes 1,6 mil. tuzemských hostů. Nejvíce nerezidentů přijelo z Německa – téměř 400 tis. U Němců došlo navíc i k nejvyššímu meziročnímu nárůstu (přes 20 %). Na druhém místě byli turisté ze Slovenska (120 tis. osob) s meziročním nárůstem 14 %. V pořadí třetí byli opět turisté sousedního státu – a to Polska (113 tis. osob) s nárůstem o více než 18 % proti stejnému období roku 2015, Rakušané navýšili o téměř 15 %. Vyplývá to z údajů ČSÚ o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních. Je velmi pozitivní, že se v poslední době zvyšují příjezdy z Německa a dalších okolních států, které pro nás představují nejvýznamnější partnery – nejen v počtu turistů, ale i jednodenních návštěvníků.
 


První čtvrtletí ještě nemusí být v rámci roční predikce směrodatným, nicméně jeho výsledky již signalizují, že i rok 2016 by mohl patřit mezi ty úspěšné. I přesto, že Českou republiku nečeká tolik významných sportovních a kulturních událostí, jako v minulém roce, probíhají v průběhu celého roku oslavy 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. Analytici očekávají, že tato nejvýznamnější kulturní událost roku na našem území bude mít vedle incomingu pozitivní vliv především na domácí cestovní ruch.
V regionálním členění bylo u všech krajů vykázáno meziroční zvýšení příjezdů zahraničních návštěvníků i celkového počtu přenocování – vyjma Kraje Vysočina, kde i přes nárůst příjezdů došlo k meziročnímu poklesu celkových přenocování nerezidentů o 5 %, jeho hlavní příčinou by dle ČSÚ mohla být letošní absence světového poháru v biatlonu.
Češi nejvíce využívali ubytování v  hlavním městě (222 tis. osob, resp. + 17,5 %), v Královéhradeckém kraji (216 tis., + 9,1 %) a v Libereckém kraji (148 tis., + 5,4 %).
 
zpracovalo MMR ČR dle údajů ČSÚ z května 2016
Další informace:  https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr    
                            https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-1-ctvrtleti-2016_